Tüketici Kredilerinde Dosya Masrafı İadesi

Tüketici Kredilerinde Dosya Masrafı İadesi

Dosya Masrafı Nedir ?

Dosya masrafı iadesinden anlaşılması gereken ilk olarak bankaların müşterilerinden aldıkları haksız bedellerin geri ödenmesidir. Bunu biraz daha açacak olursak; Bankadan kredi alırken imzaladığımız sözleşmelerde bize dayatılan ve ödemek zorunda bırakıldığımız, ne için ödediğimizi dahi bilmediğimiz bedellerin bize tekrar iade edilmesidir.Bu noktada önemle üzerinde durulması gereken husus hangi tür masrafların geri iade edilmek üzere talep edilebileceğidir çünkü her masrafın iadesi mümkün değildir.

İADESİ MÜMKÜN OLAN MASRAFLAR
1-) Dosya masrafı
2-) Kredi tahsis ücreti
3-) İstihbarat Ücreti
4-) İpotek Fek Ücreti
5-) Yapılandırma Ücreti
6-) Kredi Kullandırım Ücreti

İADESİ MÜMKÜN OLMAYAN MASRAFLAR
1-) İpotek Tesis Ücreti
2-) Ekspertiz Ücreti
3-) Hayat Sigortası Ücreti
4-) Erken Kapatma Ücreti

Dosya Masrafı İadesi için Ne Yapılmalı?

Ülkemizde birçok kişi kendi hakkını savunmamakta ve yapılan haksızlıklara bilinçli ya da bilinçsiz olarak göz yummakta. Bunun nedeni ise çeşitli olgulara dayanabilmektedir.Sanıldığının aksine dosya masrafı iadesi aslında çok kolay ve pürüzsüz bir süreçtir. Dosya masrafları iadesinde bizden yardım alabilirsiniz.