İcra Hukuku

İCRA HUKUKU DANIŞMANLIĞI

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan bir hukuk dalıdır.

Bu hukuk dalında, Mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin (senet, çek, poliçe) icra yolu ile tahsili ve adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili mümkün kılınmıştır. Bunun yanında, iflas ve konkordatonun sınır ve yöntemleri çizilmiş, alacaklı ve borçluların neler yapması gerektiği kurallara bağlanmıştır.

Ticari hayatta, ticari işlemlerden kaynaklanan alacakların tahsili ve bunun yanı sıra şirketlerin ekonomik zorluğa düşerek konkordato veya iflas gibi hukuksal müesseselere başvurmaları sık rastlanan hukuki konulardan biridir. Dayıoğlu Hukuk Bürosu bu konuda uzman ekibi ile hukuki takiplerin gerçekleştirilmesi, yapılan takipler neticesinde tahsilatların yapılması ve ekonomik sıkıntı içinde olan şirketlere hukuki destek verilmesi alanlarında aktif olarak faaliyet göstermektedir. 

Bu hukuk dalında hızlı ve pratik çözümler sunan Dayıoğlu Hukuk, müvekkillerine en etkili hukuki hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler Avukatlık hizmeti ve Hukuki Danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen hizmetlerimizi şu şekilde sıralayabiliriz.

İcra Hukuku - Avukatlık hizmetleri

- İcra Ceza davaları
- İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar
- İflas davaları - İflasın Ertelenmesi Davaları
- İhalenin feshi davaları - İhtiyati haciz davası
- İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri
- İtiraz ve itirazın iptali davaları
- İstirdat davaları - Menfi tespit davaları
- Tasarrufun iptali davaları

İcra Hukuku - Danışmanlık hizmetleri

- İcra ihalelerine katılma
- İflas masasına alacağın kaydettirilmesi,
- İflasın ertelenmesi uygulamasının düzenlenmesi, denetlenmesi
- Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
- Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi
- Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi
- Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi, düzenlenmesi
- Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi
- Şirket kurtarma çalışmaları

Sorunuzu İletin

7/24 online yaşamış olduğunuz hukuki sorunlarınızı bize iletebilirisiniz.

captcha