Dayıoğlu - Ticaret Hukuku

TİCARET HUKUKU DANIŞMANLIĞI

Ticaret hukuku, hukukun  ticaretle ilişkili tüm mevzuatını kapsayan bir alt dalı olup özel ve tüzel kişiler  arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Şirketinizin  ticari hayatta  karşılaştığı  sorunlar neticesinde yapmakta olduğunuz  işin sekteye uğradığı yetmiyormuş gibi bir de  türlü davalarla karşı karşıya  kalabilirsiniz.

Bu gibi sorunları yaşamamak için günümüzün karmaşık iş dünyasında birbirinden farklı olasılığın doğru analiz edilerek size hukuki bir hizmet olarak sağlanması temel bir gereksinim haline gelmiştir. 

Eğer böyle bir durumla karşı karşıya kaldıysanız veya muhtemel bir hal var ise, mali ve hukuki haklarınızı aramak durumundasınız  demektir. 

Dayıoğlu Hukuk Bürosu olarak haklarınızı aramanızı kolaylaştıracak nitelikli hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.
Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku'nun kapsadığı tüm hukuki sorunlarınızda size aşağıdaki konularda Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

-Şirketlere Hukuki Danışmanlık yapılması
-Türkiye’de şirket kuruluşu işlemleri, yabancı veya yerli şirketlerin Türkiye’de şube ve/veya irtibat bürosu kuruluşlarının gerçekleştirilmesi
- İş ortaklığı (Joint Venture) ve konsorsiyum sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi
- Şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık verilmesi, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirket yönetim kurulu kararlarının, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal dokümanların hazırlanması; sermaye artışı veya azalışı işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, şirket genel kurullarının organize edilmesi
- İhtiyaca ve projeye uygun spesifik sözleşmelerin (proje geliştirme sözleşmeleri, niyet mektupları, şarta bağlı komisyon sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, münhasırlık anlaşmaları ve ön anlaşmaların) hazırlanması ve müzakeresi
- Birleşme ve devralama anlaşmalarının yapılması, durum tespit (due diligence) çalışmalarının yapılması ve durum tespit raporlarının hazırlanması, birleşme ve devralmalar ile ilgili her türlü belgenin hazırlanması
- Hisse devir sözleşmelerinin, hissedarlar (pay sahipleri) sözleşmelerinin, oy sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi
- Şirket yöneticilerinin (müdürler ve yönetim kurulu üyeleri) cezai ve hukuki sorumluluğu, işçi-işveren ilişkileri ve şirket varlıklarının devri konularına ilişkin olarak Şirket yöneticilerine hukuki tavsiyeler verilmesi
- Uluslararası işlem ve muamelelerin yapılması hususunda hukuki danışmanlık verilmesi
- Konkordato, iflasın ertelenmesi, yeniden yapılandırma konularında hukuki destek verilmesi ve şirket tasfiyesi işlemlerinin yapılması
- Şirketlere kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusunda hukuki destek hizmetlerinin verilmesi
- Üretim, Lisans, kiralama, faktoring, franchising, acente ve distribütörlük anlaşmaları dâhil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması
- Haksız rekabet davaları

Hukuk büromuz bu alanda uzman kadrosu ile sorunlarınıza sonuç odaklı  çözümler üretmektedir.

Sorunuzu İletin

7/24 online yaşamış olduğunuz hukuki sorunlarınızı bize iletebilirisiniz.

captcha