Şirketler Hukuku

ŞİRKETLER HUKUKU DANIŞMANLIĞI

Ticari hayatın vazgeçilmez unsuru olan şirketlerin her işlemi hukuk alanında sonuç doğuran işlemlerdir. Şirketlerin, hukukun geniş yelpazesinde hukuki işlemler yapması bu hukuk dalını birçok hukuk dalı ile ilişkili olmasına neden olmuştur.

Şirketler hukukunda şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi, şirket birleşme ve devralma hukuki süreçlerinin yürütülmesi, şirketin yeni Türk Ticaret Kanunu’na uyumu, sermaye artırımı, şirket tasfiyesi ve iflas ertelemesi gibi konuları özellik arz etmektedir.

Özellikle son dönemde Türk Ticaret Kanunu’nun değişmesi ile birlikte gelen yeniliklere göre şirketlerin hukuki olarak yapılandırılması, şirket yönetim kurulu üyelerinin hukuki ve cezai sorumluluklarının düzenlenmesi önem kazanmıştır. 

Hukuk büromuz bu alanda uzman kadrosu ile sorunlarınıza sonuç odaklı çözümler üretmektedir.

Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku'nun kapsadığı  tüm hukuki sorunlarınızda   aşağıdaki konularda Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık hizmeti sunmaktayız.

-Türkiye’de şirket kuruluşu işlemleri, yabancı veya yerli şirketlerin Türkiye’de şube ve/veya irtibat bürosu kuruluşlarının gerçekleştirilmesi
- İş ortaklığı (Joint Venture) ve konsorsiyum sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi
- Şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık verilmesi, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirket yönetim kurulu kararlarının, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal dokümanların hazırlanması; sermaye artışı veya azalışı işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, şirket genel kurullarının organize edilmesi
- İhtiyaca ve projeye uygun spesifik sözleşmelerin (proje geliştirme sözleşmeleri, niyet mektupları, şarta bağlı komisyon sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, münhasırlık anlaşmaları ve ön anlaşmaların) hazırlanması ve müzakeresi
- Birleşme ve devralama anlaşmalarının yapılması, durum tespit (due diligence) çalışmalarının yapılması ve durum tespit raporlarının hazırlanması, birleşme ve devralmalar ile ilgili her türlü belgenin hazırlanması
- Hisse devir sözleşmelerinin, hissedarlar (pay sahipleri) sözleşmelerinin, oy sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi
- Şirket yöneticilerinin (müdürler ve yönetim kurulu üyeleri) cezai ve hukuki sorumluluğu, işçi-işveren ilişkileri ve şirket varlıklarının devri konularına ilişkin olarak Şirket yöneticilerine hukuki tavsiyeler verilmesi
- Konkordato, iflasın ertelenmesi, yeniden yapılandırma konularında hukuki destek verilmesi ve şirket tasfiyesi işlemlerinin yapılması
- Şirketlere kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusunda hukuki destek hizmetlerinin verilmesi
- Üretim, Lisans, kiralama, faktoring, franchising, acente ve distribütörlük anlaşmaları dâhil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması
- Haksız rekabet davaları

Hukuk büromuz bu alanda uzman kadrosu ile sorunlarınıza sonuç odaklı olarak  çözümler üretmektedir.

Sorunuzu İletin

7/24 online yaşamış olduğunuz hukuki sorunlarınızı bize iletebilirisiniz.

captcha