Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu

TCK 136. maddesi “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” şeklinde düzenlenmiştir. Bu suçun konusunu, kişisel verilerin kaydedilmesi suçunda olduğu gibi, kişisel veriler oluşturmaktadır.  Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme suçu, bilişim alanında en fazla işlenen suç olma özelliğini taşımaktadır.

Günümüzde birçok kişisel bilginin ve kimlik bilgilerinin internet ortamında bulunmasından ötürü, internetteki kişisel veriler ele geçirilmekte ve bu veriler üzerinden haksız kazanç elde ederek birçok suç işlenmektedir. Kimlik hırsızlığı olarak da adlandırılan bu suç sayesinde kişilerin adı, soyadı, doğum tarihi, anne kızlık soyadı, T.C. kimlik numaraları, sosyal güvenlik numaraları, kredi kartı bilgileri gibi birçok kişisel verisi haberi olmaksızın ele geçirilmektedir. Hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsun veya olmasın, kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkalarına vermek, yaymak veya ele geçirmek, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır.

Bu suç ile korunmak istenen hukuki yarar kişisel veriler olup bu veriler kişilerin özel hayatına, özel hayatın gizliliğine ilişkindir. Anayasal bir güvence olduğundan, herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme suçunu işleyenler için bir ila dört yıl arası hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmüştür. Bu suçun işlenmesinden tüzel kişilerin hukuka aykırı yarar sağlaması halinde TCK 60. maddede gösterilen güvenlik tedbirleri uygulanacaktır.

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme suçu, teşebbüse elverişli bir suçtur. Fail icra hareketlerine başlamış ancak bir sebepten bu hareketler yarıda kalmış olacaktır. Suç maddi unsurun tamamlanmasıyla oluşabileceği için, tamamlanmayan icra hareketleri neticesinde teşebbüs aşamasında kalacaktır.